Referencia Konská

Výmera strešnej krytiny bola 150 m2. Prítomnosť azbestu bola zistená iba na strešnom plášti. Na demontáž tohto typu  strešnej krytiny treba volať spoločnosť, ktorá má oprávnenie s takýmto materiálom manipulovať a nakladať a musí aj disponovať s riadne vyškoleným personálom.

Predmetom realizácie bola polovalbová strecha, kde sa nachádzal eternit.

Realizácia a proces likvidácie

Klasickým spôsobom bolo vymedzené kontrolované pásmo, ktoré sa označilo výstražnou páskou a  príslušnými výstražnými tabuľkami. Pásmo je potrebné vyhradiť vždy, tak aby neboli ohrozené osoby na zemi pádom materiálu zo strechy, ktoré môžu byť v blízkom susedstve. Pred demontážou azbestu používame certifikovaný stabilizačný prípravok A - penetration power + A fibre absorbend. Po zavädnutí stabilizačného prípravku ide na rad samotná demontáž, ktorá prebieha na streche - povale tj. demontáž azbestovej šablóny, balenie do hrubostenných PVC vriec s označením "POZOR AZBEST"). Na nanášanie certifikovaného prípravku sa vyžaduje použiť vysokotlakové bezvzduchové zariadenie. Ďalšie vybavenie, ktorým museli pracovníci disponovať bol vysávač s HEPA filtráciou, dekontaminačnú presonálnu priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži používajú (overál, polomaska s filtrami P3, pologumené rukavice,...), jednoduché ručné náradie.

Odstránenie azbestu trvalo 1 pracovný deň a na realizácii sa podieľali traja naši skúsený a zaškolený pracovníci.

Vlastník rodinného domu nebol prítomný nakoľko si uvedomoval aké riziko azbest predstavuje, preto volal nás ako špecializovanú spoločnosť zaoberajúcu sa vyslovene s touto problematikou. Pri podobných dielach majitelia objektov sú vždy upozornený na to, aby počas realizácie neopúšťali svoje príbytky (prípadne sa v nich vôbec nenachádzali), aby mali pozatvárané okná a zdržiavali sa počas prác doma mimo kontrolovaného pásma. Majiteľ domu nám zabezpečil okolo celého domu lešenie čo výrazne pomohlo našim pracovníkom vyňatý azbest zo strechy znášať na zem.

Azbest bol vyňatý spôsobom, ktorý bol vopred určený, a ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnému RUVZ. Všetky práce samozrejme sa nahlasujú aj na príslušný okresný úrad odbor životného prostredia.

Záver

Službu sme zabezpečovali pre súkromnú osobu, od ktorej sme po realizácii obdržali pozitívnu recenziu na našej web stránke.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.