Likvidácia azbestu

Narazili ste na azbest pri rekonštrukcii domu, hospodárskej alebo priemyselnej budovy, výmene strechy, stúpacieho rozvodu, boletického panelu a podobne? Nechajte vaše starosti v našich rukách. Likvidujeme azbest a materiál obsahujúci azbest v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky. Postaráme sa o odstránenie azbestu a jeho odvoz na kľúč. Odstraňujeme azbestový materiál a s ním spojené nebezpečenstvo z malých aj z veľkých objektov, pri ktorých zdemontujeme a roztriedime celý vzniknutý  odpad. Sme profesionáli vo svojom odbore a sme schopný z pôvodnej budovy nechať stáť iba pôvodný skelet.

Nezáväzná cenová ponuka na mieru

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Obráťte sa na nás s vašim problémom a vytvoríme vám nezáväznú cenovú ponuku na mieru. Cena zahŕňa všetky legislatívne kroky, dokumentáciu, bezpečné odstránenie azbestu z poškodených miest a následný vývoz a uloženie ho na skládku nebezpečného odpadu. Cenová ponuka je vždy vypočítaná na mieru zákazníka a závisí od viacerých faktorov (vzdialenosť, typ azbestu, potreba použitia lešenia/plošiny a pod.).

Zavolajte nám

0904 272 887

Požiadajte o nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Komplexné služby v oblastiach likvidácie azbestu

Vďaka dôrazu na kvalitu a nadštandardnému prístupu sme uskutočnili množstvo úspešných projektov v rámci Slovenska a Česka. Ponúkame skutočne komplexné služby v odbore likvidácie azbestu, ktoré sú zabezpečené kvalifikovanými odborníkmi a skúsenými pracovníkmi zo spoločnosti MONTES COMPANY s.r.o. Disponujeme materiálnym, technickým, dopravným a skladovým zázemím. Našou prioritou je dodržanie dohodnutého termínu, zvoleného rozpočtu a vysoká kvalita prevedenia.

Najčastejšie otázky

Odstránenie azbestových materiálov nám nerobí problém v rámci každého kútu Slovenska. Ak si myslíte, že vzdialenosť hrá veľkú rolu v cene, tak ste na omyle! Naša spoločnosť má široké zázemie zmluvných parterov po celom Slovensku, ktorí úzko súvisia s touto činnosťou. Z tohto dôvodu sme konkurencie schopný na celom území Slovenskej republiky, samozrejme na dôraz kvalitne prevedenej práce.

 • Široké zázemie zmluvných partnerov v odbore
 • Flexibilita na všetky štyri svetové strany
 • Vlastný vozový park
 • Poloha sídla spoločnosti

Vzdialenosť od objektu realizácie má len minimálny vplyv na celkovú cenu práce. Cena sa odvíja od viacerých faktorov (exteriér/interiér, strešná krytina, priečky, podhľady, protipožiarne nátery, vzduchotechnika, stúpacie rozvody, vzdialenosti na skládku nebezpečného odpadu, m2, typ azbestového materiálu, použitie lešenia, plošiny a pod.). Pri realizácii rozsiahlejších projektov je nutná obhliadka objektu, aby sa regulárne zadefinoval postup práce, ktorý bude ďalej predmetom schvaľovania príslušným RÚVZ.

 • Výpočet ceny na mieru
 • Bezplatná cenová ponuka
 • Individuálna kalkulácia

Zákazku nemožno realizovať pokiaľ nie sú vydané všetky patričné povolenia od RÚVZ a OÚ ŽP. Spravidla tieto inštitúcie majú 30 dňovú čakaciu lehotu. Po vydaní všetkých povolení na odstránenie azbestu si s vami dohodneme konkrétny termín na samotnú realizáciu. Prípadná zmena termínu realizácie sa vždy vopred odkomunikuje pre najväčší komfort klienta.

 • Čakacia doba na vydanie rozhodnutí a súhlasov
 • Vplyv nepriaznivého počasia
 • Zmena termínu na strane objednávateľa

Pri výbere spoločnosti, na odstraňovanie azbestových materiálov vám odporúčame si preveriť či spoločnosť disponuje oprávnením na odstraňovanie nebezpečného odpadu, a to na stránke ÚVZ SR v Zozname fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktorým bolo vydané, odobraté alebo zmenené oprávnenie na odstraňovanie azbestov alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb. Uvedomujeme si, že konkurencia na trhu práce je rozsiahla, a preto vám chceme dať do pozornosti riziko spojené s výberom nevhodnej spoločnosti na odstraňovanie nebezpečného odpadu hlavne pri podozrivo nízkej cenovej ponuky. Potencionálnym klientom preto vždy odporúčame, dať si vypracovať cenovú ponuku od viacerých spoločností.  Cenová ponuka by mala obsahovať základné údaje (približnú výmeru m2, cenu za m2, maximálne odhadované množstvo azbestu v tonách a pod.). Nech sa spoločnosť nachádza kdekoľvek na Slovensku pri menších zákazkách (strecha rodinného domu do 200 m2 ) sa cena líši v zásade len minimálne. Cena práce za odstránenie azbestu sa pohybuje približne v sume 8,80€ bez DPH za m2, ale každá zákazka sa kalkuluje individuálne. Ak sa cena pohybuje na úrovni v sume od 7,50€ – 8€ s DPH za m2, je to podozrivo nízka cena v rámci celého Slovenska. Pri aktuálnych cenách OOPP, obalového materiálu, dopravy a odpadov je spomínaná suma za m2 nereálna. Následne na to vznikajú komplikácie s neodvezením odpadu či s nevystavením dokladu o uložení na skládku NO, a preto potom vznikajú nelegálne umiestnené skládky.

Pre vlastnú bezúhonnosť ako účastník konania máte právo na overenie pravosti rozhodnutí vydaných RÚVZ a OÚ ŽP, ktoré boli vydané pre objekt podliehajúci realizácii. Po uložení azbestového odpadu na skládke NO by vám mala spoločnosť zaslať sprievodný list nebezpečných odpadov, kde bude uvedená váha odvezeného azbestového odpadu. Váha by mala korešpondovať približne s tým, čo vám daná spoločnosť uviedla v cenovej ponuke.                                            

 • Podozrivo nízka cenová ponuka
 • Odstránenie nebezpečného odpadu nesmie byť realizované pred vydaním rozhodnutí RÚVZ a OÚ ŽP
 • Platnosť oprávnenia na realizáciu úkonov
 • Dodržiavanie plánu prác
 • Ohlasovacia povinnosť
 • Pri realizácii v interiéri je nevyhnutné použiť podtlakový systém a po odstránení azbestu, vykonať kontrolné meranie na prítomnosť azbestových vlákien v ovzduší.
 • Odhadovaná váha uvedená v cenovej ponuke by mala približne korešpondovať s hmotnosťou v sprievodnom liste nebezpečného odpadu, ktorý vystaví skládka NO kde bude odpad uložený.

Po vykonaní realizácie odstránenia azbestu vám odporúčame si skontrolovať kvalitu prevedenej práce v objekte spolu s povereným pracovníkom našej spoločnosti. Po obojstrannom súhlase vám poverený pracovník dá na podpis odovzdávací protokol. Prípadné reklamácie je potrebné riešiť hneď pri odovzdávaní hotového diela.

Na zber odpadov s obsahom azbestu sa v využívajú systémy zberu odpadov prostredníctvom zberných nádob, PE vriec, veľkoobjemových kontajnerov a hákových naťahovacích kontajnerov.

Ponúkame

Vďaka individuálnemu prístupu ku každej zákazke ponúkame likvidáciu azbestu od základov na mieru a na kľúč, a to na profesionálnej úrovni. Od rozhodnutia vás drží iba nasledujúcich šesť otázok. Všetok odstaňovaný a odvážaný odpad spĺňa všetky náležitosti podľa dohody ADR. Dodáme Vám potrebné obaly a kontajnery, odvezieme odpad v dohodnutých termínoch a zabezpečíme jeho zneškodnenie alebo zhodnotenie. Dostanete od nás písomné potvrdenia a doklady ktorými preukážete legálne zneškodnenie odpadov.

Čo všetko dokážeme odstrániť?

Azbest v interiéri aj exteriéri, eternit, boletické panely, azbestové protipožiarne nátery, azbest vo vzduchotechnike, azbestové stupacie rozvody, stavebné komplexy s výskytom azbestového nebezpečenstva či nelegálne skládky – postaráme sa o odstránenie rôzneho druhu nebezpečenstva.

Čo používame pri likvidácií azbestu?

Okrem profesionálneho náradia si potrpíme na certifikovaných stabilizačných prípravkoch, filtrácií vzduchu s HEPA filtrami , kvalitnom a certifikovanom OOPP, či technológii zabraňujúcej následnému šíreniu azbestu.

Podľa čoho je stanovený termín?

Stanovený termín sa určuje podľa množstva azbestu či náročnosti dostať sa k nemu čo najbližšie. Dohodnutý termín dodržíme a v rámci neho vykonáme všetky kroky vedúce k eliminácií azbestu v súlade s platnými predpismi SR.

Čo za vás zabezpečíme?

Okrem všetkej potrebnej dokumentácie zabezpečíme vytvorenie kontrolovaného pásma, odbornú demontáž aj z ťažko dostupných miest, stabilizáciu materiálu s obsahom azbestu a jeho odvoz na skládku nebezpečných odpadov.

Čo všetko zahŕňa cena likvidácie azbestu?

V celkovej ponuke je zahrnutá celková cena za demontáž azbestu až po uloženie na skládku. Ak vás cenová ponuka zaujme, uzavrieme záväznú objednávku a dohodneme si približný termín realizácie. V tomto termíne zlikvidujeme azbest raz a navždy.

A čo vám po realizácií následne predložíme?

Do rúk dostanete kópiu rozhodnutia RÚVZ, kópiu rozhodnutia ŽP, sprievodný list nebezpečných odpadov a odovzdávací protokol.

Štátna dotácia na likvidáciu azbestových materiálov

Štát pristúpil k dotáciám na odstraňovanie azbestových materiálov z rodinných domov. Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu detatisíce starších domov.
Všetky potrebné informácie nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia https://www.obnovdomov.sk/
Naša kvalifikovaná spoločnosť vždy dodržuje platnú legislatívu, všetky pracovné postupy. Ak budete odstraňovať azbest neodborne hrozí Vám, že sa po okolí rozptýlia mikročiastočky čo bude mať nepriaznivé účinky pre zdravie Vás a aj Vášho okolia. Svojpomocné odstránenie, môže mať príčinu na tom, že sa azbestu už nikdy nezbavíte.

Naše recenzie

Spokojnosť zákazníka je u nás na prvom mieste. Vďaka individuálnemu prístupu sa snažíme vyhovieť akejkoľvek požiadavke a to v najvyššej možnej kvalite.

Profesionálne prevedenie všetkých prác pri odstraňovaní azbestu. Príjemný prístup môžem len doporučiť. Len tak ďalej !!!🙂
Martin Sopúch
Firma spravila čo mala v termíne, ktorý bol dohodnutý. Ani sme o nich nevedeli, všetko prebehlo profesionálne. Maximálna spokojnosť.
Richard Verner
Veľmi dobrá spolupráca, rýchle jednanie ústretovosť a odbornosť. Odporúčam každému.
Jana Vaculčiaková

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.