Likvidácia azbestu zo strechy rodinného domu

Aj v dnešnej dobe sa môžete stretnúť so strechami pokrytými vlnitou azbestovou strešnou krytinou. Nezabúdajte na nebezpečenstvo tohto materiálu a nechajte jeho odstránenie v rukách profesionálov. Naša spoločnosť má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti a riadne vyškolených pracovníkov, ktorí sa o azbest postarajú raz a navždy.

Realizácia a proces likvidácie

Pri tejto zákazke sa jednalo o jednopodlažný rodinný dom, ktorého strešná krytina mala výmeru 150 m2. Azbest sa nachádzal iba na strešnom opláštení domu a jeho odstránenie trvalo jeden pracovný deň. Táto doba je štandardná pre odstránenie azbestového materiálu o tejto výmere. Na realizácií sa podieľali trala naši skúsení a zaškolení pracovníci.

Pred samotným odstraňovaním azbestu bolo prvým krokom vymedziť kontrolované pásmo, ktoré sme označili príslušným výstražným označením. Pri odstraňovaní azbestu sme použili certifikovaný stabilizačný prípravok A – penetration power + A fivbre absorbend. Na nanášanie certifikovaného prípravku sme použili vysokotlakové bezvzduchové zariadenie, vysávač s HEPA filtráciou, dekontaminačnú priepusť a štandardné osobné ochranné pracovné prostriedky, akými sú overál, polomaska s filtrami p3, pologumené rukavice. Tiež nesmeli chýbať bezpečnostné popruhy, laná, tlmiče pádov a jednoduché ručné náradie.

Majiteľ objektu, ktorý podliehal realizácií, bol prítomný po celý čas v interiéri domu. Bol upozornený na to, aby počas našej práce neopúšťal svoj príbytok, aby mal zatvorené okná a zdržiaval sa počas odstraňovania azbestu mimo kontrolovaného pásma. Klient nemal s požiadavkami problém, nakoľko si uvedomoval vážnosť rizika, ktoré azbest predstavuje.

Azbest bol odstránený spôsobom, ktorý bol vopred určený, a ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnému RUVZ.

Záver

Odstránenie azbestu prebehlo bezproblémovo a so spokojnosťou p. Jána, majiteľa rodinného domu. Odporučil naše služby v danej obci, kde sme doposiaľ zrealizovali už niekoľko zákaziek.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.