Nezákonne umiestnená čierna skládka obec Veľké Chráštany

Často spolupracujeme s Ministrerstvom vnútra slovenskej republiky, ktoré nás volá likvidovať azbest na nezákonne umiestnených čiernych skládkach. V tomto prípade sa čierna azbestová skládka nachádzala v obci Veľké Chráštany. Takéto odstraňovanie azbestového materiálu je dosť komplikované nakoľko väčšinou sú takéto skládky obklopené rozličnými porastmi. Takisto veľký problém je aj umiestnenie takýchto skládok. Spravidla bývajú umiestnené na ťažko dostupných miestach čo aj nám často robí problém s prístupom k takejto skládke. Samozrejme na takýchto miestach by ste len ťažko hľadali zdroj vody a elektrickej energie, preto je potrebné mať všetko náradie na batérie, prípadne treba použiť elektrocentrálu a vodu si nosiť v bandaskách a kanistroch na vodu.

Realizácia a proces likvidácie

Z nášho pohľadu to musí jednoducho byť takto, lebo nám "nezáleží", kde sa azbest nachádza ale skôr, aby sa pri jeho odstraňovaní vždy kládol dôraz na životné prostredie a jeho okolie (obyvateľstvo atď.). Pre tieto nevyvrátiteľné dôvody je potrebné sa vždy držať predpísanému plánu prác, ktorý vždy podlieha procesu schvaľovania. Čiže aj na ťažko prístupných miestach je potrebné si vymedziť kontrolované pásmo výstražnými páskami, ktoré je označené príslušnými výstražným označením. Pri odstraňovaní azbestu bol použitý certifikovaný stabilizačný prípravok. Penetračný postrek, ktorý používame je zdravotne nezávadný. Po skončení našej práce sa nemusíte báť žiadneho ohrozenia. Na nanášanie certifikovaného prípravku bolo použité vysokotlakové baterériové bezvzduchové zariadenie, vysávač s HEPA filtráciou, jednokomorová dekontaminačná personálna priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži vždy používajú (overál, polomaska s filtrami kategórie P3, pologumené rukavice,...). Azbest je balený do PVC vriec z hrubostennej fólie, ktoré sa po naplnení hermeticky uzatvárajú.

Odstránenie azbestu trvalo 1 pracovný deň, tak ako si vždy vopred presne zadefinujeme. Zákazku realizovali dvaja naši skúsený a zaškolený pracovníci.

Záver

Ministerstvo vždy ako zadávateľ podobných realizácii je upozorňované na termín realizácie, aby sa zamedzil v spoločnej spolupráci akýkoľvek nechcený vstup obyvateľstva do takéhoto kontrolovaného a sledovaného pásma, nakoľko azbest je pre ľudský organizmus nesmierne škodlivý.  Azbest vždy odstraňujeme spôsobom, ktorý vždy konzultujeme s príslušným RUVZ. Takýchto nelegálne umiestnených skládok je po celom Slovensku nesmierne množstvo a naša spoločnosť aj do budúcna pripravuje ešte množstvo podobných realizácii v spolupráci s Ministerstvom vnútra centrum podpory. Spoločnými sila sa snažíme takéto miesta vyčistiť od tohto tichého zabijáka, aby sme všetci spoločne žili v čistej a bezpečnej krajine. Za vytvorenie podobnej nelegálne umiestnenej skládky sú veľké riziká sankcii ako aj trestné stíhania za všeobecné ohrozovanie zdravia ako aj znečisťovanie životného prostredia. Preto azbest odporúčame vždy likvidovať zákonným spôsobom a nechať to hlavne v rukách našich šikovných odborníkov.
Vždy treba mať na pamäti, že činnosti s odstraňovaním azbestu môže robiť iba spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie ako aj riadne vyškolený personál.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.