Železnice slovenskej republiky

Azbest sa môže naozaj vyskytovať všade, kde na to spomeniete, nakoľko tento materiál sa využíval v stavebníctve ako protipožiarny izolačný materiál. Je to preto, lebo má vysokú teplotu tavenia. Pri tejto zákazke, ktorú sme realizovali pre Železnice Slovenskej republiky sa azbestový materiál nachádzal na opláštení klasickej unimobunky. Unimibunka bola dlhé roky nevyužívaná a keďže sa nachádzala na pozemku železničnej stanice v Rimavskej Sobote, kde je koncentrácia ľudí dosť veľká, rozhodli sa ŽSR túto bunku odstrániť kým azbestový materiál nezvetrá a nebude šíriť nebezpečné vlákna v spomínanej oblasti.

Realizácia a proces likvidácie

Pred samotným odstraňovaním azbestu bolo vymedzené kontrolované pásmo výstražnými páskami, ktoré bolo označené príslušným výstražným označením. Pri odstraňovaní azbestu bol a vždy musí byť použitý certifikovaný stabilizačný prípravok. Na nanášanie certifikovaného prípravku bolo použité vysokotlakové bezvzduchové zariadenie, vysávač s HEPA filtráciou, jednokomorová dekontaminačná personálna priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži vždy používajú (overál, polomaska s filtrami kategórie P3, pologumené rukavice,...). Pred odobratím celej azbestovej tabule je potrebné odstrániť drevené lišty, ktoré prekrývajú medzery medzi jednotlivými azbestovými tabuľami, aby bolo možné azbestové tabule odstrániť bez poškodenia v celku. Tieto tabule sa potom balia do hrubostennej fólie, hermeticky sa uzatvárajú. Každý takýto balík je potom označený ako nebezpečný odpad. Takto zastabilizovaný azbestový materiál sa odváža na skládku NO. Každý objekt, ktorý demontujeme sa po prácach poriadne vyčistí a skontroluje, aby po nás neostal na ani kúsok azbestu. Však je to hlavný dôvod prečo si naši zákazníci objednávajú naše služby.

Odstránenie azbestu trvalo 1 pracovný deň, nakoľko unimobunka mala bezmála 30 m2. Zákazku realizovali dvaja naši skúsený a zaškolený pracovníci.

ŽSR si uvedomujú aké riziko azbest predstavuje, preto zabezpečili aby sme počas realizácie neboli nikým rušený a aby sa zamestnanci železníc vyhýbali miestu realizácie. Azbest odstraňujeme spôsobom, ktorý podlieha vždy konzultácii s príslušnými úradmi a následným schválením plánu prác.

Záver

Vždy treba mať na pamäti, že azbest je tichý zabiják, preto nikdy neodstraňujte azbest svojpomocne. Činnosti s odstraňovaním azbestu môže robiť iba spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie ako aj riadne vyškolený personál, nakoľko Vám za to hrozí paragraf verejného ohrozenia ako aj nemalé sankcie.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.