Poľnohospodárske družstvo Podielnikov, Záhorská Bystrica

Predmetom realizácie boli hospodárske budovy bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktorý mal výmeru azbestového materiálu 1500 m2. Azbest bol prítomný na strešnom plášti hospodárskych budov ako aj na štítových stenách. 

Realizácia a proces likvidácie

Pred samotným odstraňovaním azbestu bol najskôr uzavretý celý areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, kde následne bolo vymedzené kontrolované pásmo výstražnými páskami, ktoré bolo označené príslušnými výstražným označením. Pri odstraňovaní azbestu bol a vždy musí byť použitý certifikovaný stabilizačný prípravok. Na nanášanie certifikovaného prípravku bolo použité vysokotlakové bezvzduchové zariadenie, vysávač s HEPA filtráciou, trojkomorová dekontaminačná personálna priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži vždy používajú (overál, polomaska s filtrami kategórie P3, pologumené rukavice,...), bezpečnostné popruhy, laná, tlmiče pádov, jednoduché ručné náradie. Po zdemontovaní azbestového materiálu bol priebežne azbest uložený do pristavených 40 m3 kontajnerov. V kontajneroch sa azbest dostabilizuje a balí do hrubostennej fólie aby sa pri preprave zamedzilo šíreniu nebezpečných azbestových vlákien do životného prostredia. Podľa možnosti je výhoda keď je veľkokapacitný kontajner uzatvárateľný aj zhora.

Odstránenie azbestu trvalo 5 pracovných dní, tak ako sme si vopred zo zákazníkom dohodli. Zákazku realizovali piati naši skúsený a zaškolený pracovníci.

Majiteľ objektu bol upozornený na to, aby sa všetci kto bežne navštevuje areál počas realizácie zdržiavali mimo kontrolovaného pásma a najlepšie mimo areálu. Majiteľ si uvedomoval aké riziko azbest predstavuje, preto zabezpečil aby počas realizácie bol areál bez akejkoľvek návštevnosti.

Azbest bol vyňatý spôsobom, ktorý bol vopred určený, a ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnému RUVZ.

Službu sme zabezpečovali pre vlastníkov bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktorý nám prejavili svoju spokojnosť dobrými referenciami v danej lokalite, kde do budúcna pripravujeme ďalšie realizácie podobného rozsahu.

Záver

Vždy treba mať na pamäti, že činnosti s odstraňovaním azbestu môže robiť iba spoločnosť, ktorá má na to oprávnenie ako aj riadne vyškolený personál, nakoľko hrozia Vám za to paragraf verejného ohrozenia ako aj nemalé sankcie.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.