Likvidácia azbestu na streche obytného domu

Obytné domy z minulého storočia si vyžadujú priebežnú kontrolu a ošetrovanie materiálu zvonka aj zvnútra. Práve pri kontrole tejto 12 poschodovej bytovky v Banskej Bystrici bol azbest zistený certifikovaným laboratóriom na streche ako aj v stupacích rozvdoch. Odstránenie azbestu v takejto výške dokáže byť náročné vzhľadom na počasie či poveternostné podmienky. Naši profesionáli sa napriek vysokej výške či priamym slnečným lúčom postarali o azbest raz a navždy.

Realizácia a proces likvidácie

Pri odstraňovaní azbestu bol použitý certifikovaný stabilizačný prípravok A - penetration power + A fivbre absorbend. Na nanášanie certifikovaného prípravku bolo použité vysokotlakové bezvzduchové zariadenie, vysávač s HEPA filtráciou, dekontaminačná presonálna priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži používajú (overál, polomaska s filtrami P3, pologumené rukavice,...), bezpečnostné popruhy, laná, tlmiče pádov, ťažké ako aj jednoduché ručné náradie.

Azbestový materiál trvalo odstrániť 21 dní, kde pracovalo 5 pracovníkov.

Budova bola kompletne neobývaná čo nám zjednodušilo celkovú manipuláciu s azbestovým odpadom.

Azbest bol vyňatý spôsobom, ktorý bol vopred určený, a ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnému RUVZ.

Naše služby sme zabezpečovali pre spoločnosť, s ktorou už máme skúsenosti z minulosti. Všetko prebehlo podľa dohody s objednávateľom a podľa príslušných predpisov a tešíme sa z budúcej ďalšej spolupráce.

Záver

Likvidáciou azbestu v obytnej bytovke sme eliminovali nebezpečenstvo styku so škodlivými látkami. Postihnuté miesta sme dôkladne ošetrili technológiou zabraňujúcou šíreniu nebezpečných azbestových vlákien s cieľom dosiahnuť, aby sa na bytovke azbest už nikdy neobjavil. 

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.