Humno za rodinným domom Dolný Kubín

Za väčšinu starších rodinných domov sa v minulosti stavali humná na úschovu poľnohospodárskych strojov, náradia a podobne. Vo väčšine prípadoch sa na strechy používal žiaruvzdorný materiál azbest. Preto na demontáž tohto typu strešnej krytiny treba volať spoločnosť, ktorá má oprávnenie s takýmto materiálom manipulovať a nakladať a musí aj disponovať s riadne vyškoleným personálom.

Predmetom realizácie bolo humno, ktoré sa nachádzalo za rodinným domom. Výmera strešnej krytiny bola 130 m2. Azbest bol prítomný iba na strešnom plášti hospodárskej budovy.

Realizácia a proces likvidácie

Pred odstraňovaním azbestu sa vždy najprv vymedzí kontrolované pásmo, ktoré sa označí výstražnou páskou a príslušným výstražným označením. Pásmo je potrebné vyhradiť vždy, tak aby neboli ohrozené osoby na zemi pádom materiálu zo strechy, ktoré môžu byť v blízkom susedstve. Pred demontážou azbestu používame certifikovaný stabilizačný prípravok A - penetration power + A fibre absorbend. Po zavädnutí stabilizačného prípravku ide na rad samotná demontáž, ktorá celá prebieha na streche - povale (tj. demontáž azbestovej šablóny, balenie do hrubostenných PVC vriec s označením "POZOR AZBEST"). V tomto prípade sa vrecia podávali postupne ručne dole vedľa humna, ktoré sa po ukončení prác prevezú na skládku nebezpečného odpadu. Na nanášanie certifikovaného prípravku sa vyžaduje použiť vysokotlakové bezvzduchové zariadenie, vysávač s HEPA filtráciou, dekontaminačnú presonálnu priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži používajú (overál, polomaska s filtrami P3, pologumené rukavice,...), jednoduché ručné náradie.

Odstránenie azbestu trvalo 1 pracovný deň a na realizácii sa podieľali dvaja naši skúsený a zaškolený pracovníci.

Azbest bol vyňatý spôsobom, ktorý bol vopred určený, a ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnému RUVZ. Všetky práce sa samozrejme nahlasujú aj na príslušný okresný úrad odbor životného prostredia.

Majiteľ objektu bol prítomný po celý čas doma, ktorý z väčšej diaľky (spoza KP) sledoval celú realizáciu. Nešiel sa vynadívať na šikovnosť a rýchlosť nášho personálu. Majitelia objektov sú vždy upozornený na to, aby počas realizácie neopúšťali svoje príbytky, aby mali pozatvárané okná a zdržiavali sa počas prác doma mimo kontrolovaného pásma. Majiteľ si uvedomoval aké riziko azbest predstavuje, preto volal nás ako špecializovanú spoločnosť zaoberajúcu sa vyslovene s touto problematikou.

Záver

Službu sme zabezpečovali pre p. Matej, ktorý nám prejavil svoju spokojnosť odporúčaním na ďalšiu zákazku.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.