Referencia F. Kráľa, Bratislava

Eternit sa úspešne presadil v stavebníctve  ako nehorľavá, mrazuvzdorná, ľahká, trvanlivá a lacná strešná krytina a obkladové dosky. V bytových domoch, ktoré boli postavené pred 25 rokmi a majú sedlovú, stanovú, valbovú, polovalbovú strechu je dosť možné, že bude strešná krytina z azbestu. Na demontáž tohto typu  strešnej krytiny treba volať spoločnosť, ktorá má oprávnenie s takýmto materiálom manipulovať a nakladať a musí aj disponovať s riadne vyškoleným personálom.

Predmetom realizácie bol štvorposchodový bytový dom, ktorý mal valbovú strechu. Výmera strešnej krytiny bola 450 m2. Prítomnosť azbestu bola zistená iba na strešnom plášti. 

Realizácia a proces likvidácie

Pred odstraňovaním azbestu vždy sa najprv vymedzí kontrolované pásmo, ktoré sa označí výstražnou páskou a   príslušným výstražným značením. Pásmo je potrebné vyhradiť vždy, tak aby neboli ohrozené osoby na zemi pádom materiálu zo strechy, ktoré môžu byť v blízkom susedstve. Pred demontážou azbestu používame certifikovaný stabilizačný prípravok. Po zavädnutí stabilizačného prípravku ide na rad samotná demontáž, ktorá celá prebieha na streche - povale kde sa prebieha aj samotné  hermetické balenie do hrubostenných PVC vriec s označením "POZOR AZBEST"). Na nanášanie certifikovaného prípravku sa vyžaduje použiť vysokotlakové bezvzduchové zariadenie. Vybavenie ktorým musia pracovníci disponovať je vysávač s HEPA filtráciou, dekontaminačnú presonálnu priepusť, štandardné OOPP, ktoré sa pri demontáži používajú (overál, polomaska s filtrami P3, pologumené rukavice,...), laná, tlmiče pádov, lanové brzdy, jednoduché ručné náradie. Hermetický uzavreté vrecia boli znášané pomocou stavebného výťahu z vonkajšej strany bytového domu, ktorý zabezpečil objednávateľ. Eternit bol následne naložený do pristaveného kontajnera a odvezený na skládku nebezpečných odpadov, ktorá odoberá druh tohto odpadu.

Odstránenie azbestu trvalo 4 pracovného dňa a na realizácii sa podieľali štyria naši skúsený a zaškolený pracovníci.

Vlastníci bytov bytového domu neboli prítomný nakoľko celý bytový dom prechádzal rekonštrukciou. Pri podobných dielach majitelia objektov sú vždy upozornený na to, aby počas realizácie neopúšťali svoje príbytky, aby mali pozatvárané okná a zdržiavali sa počas prác doma mimo kontrolovaného pásma. V tomto prípade majitelia neboli vôbec prítomný.

Azbest bol vyňatý spôsobom, ktorý bol vopred určený, a ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnému RUVZ. Všetky práce samozrejme sa nahlasujú aj na príslušný okresný úrad odbor životného prostredia. Službu sme zabezpečovali pre spoločnosť (nebudeme asi kvôli osobným údajom spomínať priezvisko), ktorá nás vždy kontaktuje keď narazia na problém s azbestom.

Záver

Službu sme zabezpečovali pre spoločnosť , ktorá nás vždy kontaktuje keď narazia na problém s azbestom.

Požiadajte o Nezáväznú cenovú ponuku

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
=

Nezáväzná cenová ponuka

Nemáte predstavu o tom, koľko by stálo vo vašom prípade odstránenie azbestu? Vytvorte si nezáväznú cenovú ponuku na mieru podľa vašich požiadaviek.